ASW tim čeka na vas. Više detalja

Vesti

Dupliran neoporeziv iznos za godišnji porez na dohodak građana za obveznike mlađe od 40 godinaIzmenama Zakona o porezu na dohodak građana koje su usvojene krajem 2021. godine, uvedena je pogodnost za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana mlađim od 40 godina. Dupliran je neoporezivi iznos, tako da se porez ne plaća do 6-tostrukog iznosa prosečne godišnje bruto zarade, da se porez po stopi od 10% plaća na iznos preko ovog iznosa do 12-tostrukog iznosa prosečne godišnje bruto zarada u Republici Srbiji. Preko 12-tostrukog iznosa poreska stopa je 15%.

Revizori, savetnici, stratezi, oni koji rešavaju probleme, fokusirani na izvrsnu uslugu i osnaživanje klijenata da kontinuirano razvijaju svoj posao.