ASW tim čeka na vas. Više detalja

Usluge

Pomažemo klijentima da na najoptimalniji način prevaziđu najveće poslovne izazove.

Revizija finansijskih izveštaja i srodne usluge

U današnjem vremenu savremenog poslovanja prava i blagovremena informacija je najsnažnije oružje u osvajanju tržišta i uvećavanju profita...

Više detalja

Usluge Poreskog savetovanja

Porezi su oduvek u centru interesovanja kako sa stanovišta državnih institucija, tako i samih poreskih obveznika...

Više detalja

Transferne cene

Transferne cene su u fokusu interesovanja poreskih vlasti kao neminovna posledica globalnog ekonomskog razvoja i nastajanja velikih multinacionalnih kompanija...

Više detalja

Računovodstvene usluge i izveštavanje

Adekvatna i pravovremena informacija je najjači adut za osvajanje tržišta i razvoj poslovanja. Dinamično poslovno okruženje koje prate česte promene...

Više detalja

Finansijsko i poslovno savetovanje

Želite da umanjite poslovni rizik, poboljšate performanse, stvorite dodatnu vrednost i tako obezbedite svoj rast i razvoj.

Više detalja

Revizori, savetnici, stratezi, oni koji rešavaju probleme, fokusirani na izvrsnu uslugu i osnaživanje klijenata da kontinuirano razvijaju svoj posao.