ASW tim čeka na vas. Više detalja

Finansijsko i poslovno savetovanje

Želite da umanjite poslovni rizik, poboljšate performanse, stvorite dodatnu vrednost i tako obezbedite svoj rast i razvoj. ASW audit & advisory sa svojim timom profesionalaca može da Vam pomogne u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Kod kompanija koje rast žele da ostvare kupovinom drugih kompanija vršimo “dijagnostičko ispitivanje stanja” koje podrazumeva detaljnu i specijalnu proveru finansijskog poslovanja kompanija koje su predmet akvizicije. CIlj je da kupac ima istinitu i pravu sliku o poslovanju kompanije koju planira da preuzme i sagleda potencijalne rizike i prednosti potencijalne akvizicije.

ASW audit & advisory pruža usluge iz oblasti procene kapitala i imovine. Adekvatna procena kapitala i imovine obezbeđuje dobijanje odgovarajuće cene u transakcijama preuzimanja. Kakvi god da su razlozi vršenja procene naš tim je spreman da klijentima obezbedi kvalitetne i potkrepljujuće zaključke za donošenje pravih odluka.


Pomažemo svojim klijentima u sastavljanju biznis planova, koji na taj način mogu uvideti koliko je njihova poslovna ideja atraktivna i izvodljiva. Dobar biznis plan je neophodan u postupku privlačenja potencijalnih investitora i za dobijanje kredita ili donacija.

Upali ste u problem u svom poslovanju, ne servisirate svoje obaveze na vreme i zbog toga ste u nemogućnosti da nastavite svoje poslovanje. Sastavljanjem Unapred pripremljenih planova reorganizacije omogućavamo sa velikom verovatnoćom uspeha da naši klijenti nastave da žive svoj poslovni život i da se vrate na staze uspeha iz ranijih godina. Iskustvo naših zaposlenih na poslovima reorganizacije kompanija različitih delatnosti i profila garancija je uspešnog oporavka vaše kompanije.


Usluge finansijskog i poslovnog savetovanja koje pruža naš tim:

  • Finansijsko-dijagnostičko ispitivanje (due diligence),
  • Izrada Unapred pripremljenih planova reorganizacije,
  • Procena vrednosti kapitala,
  • Procena vrednosti kompanija,
  • Izrada Cash-flow izveštaja i projektovanje budućih novčanih tokova,
  • Izrada aktuarskih obračuna,
  • Izrada Biznis planova.

Revizori, savetnici, stratezi, oni koji rešavaju probleme, fokusirani na izvrsnu uslugu i osnaživanje klijenata da kontinuirano razvijaju svoj posao.